Dom Perignon

JEFF KOONS

Raphaël Gianelli-Meriano

DOM PERIGNON / JEFF KOONS

Photographer : Raphaël Gianelli-Meriano